ตารางเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

ตารางเรียนออนไลน์ประถมศึกษา

เป็นอาทิตย์ที่ 2 ที่เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตปรับพื้นฐานจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ช่อง DLTV ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครบทั้งยังช่องสัญญาณดิจิทัลสำหรับรับดู รวมทั้งวิถีทางดาวน์โหลดใบงาน วันนี้ไทยเมืองออนไลน์ได้เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อไม่ให้ท่านพลาดตารางสอนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2563

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1 – 6
ช่องโทรทัศน์เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV ชั้น เปรียญ 1 – 6

ช่องเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ1 กด 186
ช่องเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ2 กด 187
ช่องเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ2 กด 188
ช่องเรียนทางอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ4 กด 189
ช่องเรียนทางอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ5 กด 190
ช่องเรียนทางเน็ต DLTV เปรียญ6 กด 191

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV เปรียญ1 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 186

08.30 น. : อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ 1 *
09.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 *
10.30 น. : ค11101 วิชาเลข 1 *
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาและก็กายบริหาร) *
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 1 *
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1 *
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 1 *
18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยารวมทั้งกายบริหาร) *

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ2 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 187
08.30 น. : ว12101 วิชาวิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและก็สิ่งไม่มีชีวิต (1)
09.30 น. : ค12101 วิชาเลขคณิต 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกปริมาณรวมทั้งการแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับครั้งละ 1 รวมทั้งนับครั้งละ 10)
10.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง สถานศึกษาของพวกเรา
12.30 น. : อ12101 วิชาภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Hello, How Are You?
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ทำความเข้าใจวันเวลา 1
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 2
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 2
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2
18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2 (ต่อ)
18.30 น. : ฉายซ้ำ กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ3 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 188

08.30 น. : ค13101 คณิต 3 * เรื่อง การอ่าน การเขียนตัวเลขอารบิก จำนวนไทย และก็ตัวอักษรแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000
09.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง สถานที่เรียนของพวกเรา 1
10.30 น. : อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Hello, How Are You?
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง บ้านน่าอยู่ (หน้าที่หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว)
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) “เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน – ความหมายของทรัพยากร – จำพวกของทรัพยากร”
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาเลข 3
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิชาภาษาไทย 3
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 3
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาแล้วก็กายบริหาร)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ4 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 189

08.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง คัดเลือกถูก เขียนงาม ผันได้
09.30 น. : อ14101 วิชาภาษาอังกฤษ 4 * เรื่อง Hello! My Name is Mary
10.30 น. : ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การแบ่งแยกสิ่งมีชีวิต
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสุขวิทยาและก็บริหารร่างกาย) * เรื่อง วิวัฒนาการของคนเรา
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ 1
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 4
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 4
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสุขวิทยารวมทั้งวิชาพลศึกษา)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ5 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : ค15101 วิชาคณิต 5 * เรื่อง การใช้1/2เป็นหลักเกณฑ์สำหรับในการเทียบเศษส่วน
09.30 น. : ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง ความเกี่ยวเนื่องระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยู่ (1)
10.30 น. : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง คัดเลือกถูก เขียนงาม ผันได้
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์และก็บริการ ผลิตภัณฑ์และก็บริการ
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต บ้านดูดี – มรรยาทสำหรับการปฏิบัติงานกับครอบครัวและก็คนอื่น”
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 5
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 5
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 5
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ6 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : ค16101 วิชาเลข 6 * เรื่อง การหาค่าราวเป็นจำนวนเต็มหมื่น
09.30 น. : ท16101 วิชาภาษาไทย 6 * “เรื่อง คัดเลือกถูก เขียนงาม ผันได้”
10.30 น. : อ16101 วิชาภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง My name is Mary.
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การแบ่งช่วงทางประวัติศาสตร์ (1)
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาแล้วก็วิชาพลศึกษา) * เรื่อง ระบบขยายพันธุ์
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 6
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 6
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 6
17.30 น. : ฉายซ้ำ กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18.30 น. : ฉายซ้ำ กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยารวมทั้งกายบริหาร)

ตารางเรียนออนไลน์ประถมศึกษาสำหรับท่านผู้ปกครองที่เปิด หรือ หาไม่เจอ สามารถติดต่อคอมเม้นไว้ได้ที่เว็บไซต์ ด้านล่าง

www.fun88best.com ผู้เรียบเรียงบทความ

ช่วยกันแชร์ผ่าน faccebook หรือ ไลน์ได้เลย

สำหรับ ตารางเรียนออนไลน์วันถัดไป คอยติดตามที่เว็บไซต์เพื่อการศึกษาของเราได้ทุกวัน

ป้องกันโควิด19 สู้ไวรัสโคโรนา

ป้องกันโควิด19

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 | โควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ปัจจุบันนี้ มีความร้ายแรงเทียบเท่ากับโรคซาร์สมากที่สุด ทำให้คนไข้มีลักษณะอาการปอดอักเสบร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ องค์การอนามัยโลก ยังไม่สามารถที่จะหาสาเหตุของเชื้ออย่างแจ่มแจ้งได้ แต่ว่าคาดคะเนว่าบางทีอาจจะมาจากเนื้อสัตว์ป่าที่ค้าขายอยู่ รวมทั้งตอนนี้เชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่ขยายจากคนสู่คนได้แล้ว จากการถูกไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ที่เจ็บป่วย เพราะฉะนั้น พวกเราควรจะดูแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีวิธีการรับมือ ดังต่อไปนี้

ป้องกันโควิด19

ควรจะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว งดเว้นของกินดิบ รวมทั้งเนื้อสัตว์ป่า
จะต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อกินอาหารร่วมกับคนอื่นๆ
หมั่นล้างมือเสมอๆล้างให้สะอาด เพราะว่าเป็นหนึ่งในแนวทางช่วยคุ้มครองป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดจาก 123bet
ใส่หน้ากากอนามัย เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดคับแคบ หรือมีมลภาวะเป็นพิษ
งดเว้นเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

วิธีป้องกันโควิด19

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ “COVID-19” มีดังนี้ 
จะมีไข้สูง > 37.5 องศา
ไอ
เจ็บคอ
น้ำมูกไหล
หายใจหอบ หายใจไม่สะดวก
ถ้าเกิดมีลักษณะอาการดังที่กล่าวมาข้างต้น รีบไปพบหมอในทันที!!! 

จับแล้วมือยิงกลางห้างดัง กทม

มือยิงกลางห้าง

ตำรวจจับตัวคนก่อเหตุยิงสมัยก่อนเมียเสียชีวิตในห้างเขตอนุสาวรีย์ชัยสนามรบ ขณะแอบหนีอยู่ในเขตพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี โดยนำส่งเจ้าหน้าที่สอบสวน สถานีตำรวจพญาไท

ความก้าวหน้าคดีคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงอดีตกาลเมียเสียชีวิต ด้านในสถานที่เสริมความสวย ห้างบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสนามรบ แล้วก็มีคนที่ได้รับบาดเจ็บ 1 คน เมื่อช่วงเวลาเย็นวานนี้ (18 กุมภาพันธ์ 63)

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์2563) นักข่าวกล่าวว่า เวลา 06.00 น. ตำรวจชุดสืบสาว แผนกบัญชีน. แล้วก็ชุดสอบสวน สถานีตำรวจพญาไท นำกำลังเข้าจับตัวนายดนุสรณ์ นุ่มเจริญก้าวหน้า ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงอดีตกาลเมียเสียชีวิต ถึงที่กะไว้ที่พักข้างหลังหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยปืนสั้นสั้น 1 กระบอก แม็กกาซีน และก็ลูกปืน 32 นัดหมาย ในช่วงเวลานี้กำลังกักคุมมาซักถามที่ สถานีตำรวจพญาไท เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด ebet casino

ข้างหลังเกิดเหตุชุดสอบปากคำได้กระจัดกระจายกำลังเดินทางไปค้นหาเพศผู้ต้องหาดังที่อยู่อีกทั้งหอพักบริเวณถนนหนทางราชดำริ เจอจดหมายที่เขียนใจความถึงปัญหาความรักของทั้งสอง ก่อนจะวินิจฉัยไปก่อเหตุที่สถานที่เสริมความสวยงาม เวลาเดียวกันมีการตรวจดูใจความเจรจาในเฟซบุ๊กของคนก่อเหตุพบว่า มีการสนทนากับชายอีกคนหนึ่งที่รู้จักกับอดีตกาลเมีย และก็มีการโพสต์เนื้อความเหมือนว่าจะไปก่อเหตุกับชายดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วที่จังหวัดหนึ่ง ตำรวจก็เลยรีบกระจัดกระจายกำลังกับหาเพศผู้ก่อเหตุ

ตอนที่ พันตำรวจเอกกฤษณะ พัฒนรุ่งเรือง รองผู้ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจ) กล่าวมาว่า พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ (ผู้บังคับบัญชาตำรวจ) ได้รับรู้ในเรื่องดังที่กล่าวถึงแล้วเเล้ว และก็ขอบพระคุณตำรวจทุกคนซึ่งสามารถติดตามจับตัวผู้ต้องหาได้อย่างเร็ว เพื่อเรียกความมั่นใจและความเชื่อมั่นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชน

ดังนี้ ศาลอนุมัติหมายจับ 5 ข้อกล่าวหา ยกตัวอย่างเช่น ฆ่าคนอื่นโดยพินิจไว้ก่อน, พากเพียรฆ่าคนอื่นๆโดยตรึกตรองไว้ก่อน, มีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องลูกกระสุนเอาไว้ในถือครองโดยมิได้รับอนุญาต, พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือถนนสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันเหมาะ รวมทั้งโดยมิได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนประจำตัว ยิงปืนซึ่งใช้ดินปืนโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้าน หรือที่ชุมชน

ไฟไหม้ภูกระดึง

ไฟไหม้ภูกระดึง

สรุปความเสียหาย ไฟไหม้ภูกระดึง การันตี 2 จุด วอด 3,400 ไร่ ส่วนที่นักเดินทางถ่ายคลิปไลฟ์สด เจาะจงปัจจัยมาจากคนชุ่ยทิ้งตูดยาสูบ หัวหน้าอุทยานฯ วิเคราะห์แล้ว มูลเหตุเพราะว่าเผาป่าแล้วไฟลุกลามขึ้นภูเขา


วลา 11.30 น. วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ นักข่าวได้ถามไถ่นายทรัพย์สิน พิมพ์ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเขากระดึง ถึงความก้าวหน้าสำหรับในการปิดไฟป่าบนยอดภูเขากระดึง รู้ดีว่า เหตุไฟป่าที่แผ่ขยายอย่างเร็วเป็นวงกว้างตั้งแต่เย็นวานนี้ จนกระทั่งเช้าวันนี้ ข้าราชการอุทยานฯ และลูกหาบ เถ้าแก่ค้า รวมทั้งนักเดินทางกว่า 100 คน ได้ด้วยกันปิดไฟกระทั่งสามารถควบคุมไว้ได้
พื้นฐานเสียหาย 2 จุด โดยประมาณ 3,400 ไร่ บางจุด ยังมีกรุ๊ปควันเกิดขึ้น แม้กระนั้นได้เฝ้าระวังไว้ ถึงแม้ข้าราชการแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอ่อนเพลีย เหมื่อยล้า ต่อสู้กับไฟป่ามาตลอดคืน

ส่วนที่มีการไลฟ์สดจากนักเดินทาง ว่า ปัจจัยเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากตูดยาสูบนั้น จากการตรวจสอบแล้วก็พบว่า มูลเหตุมิได้มาจากตูดยาสูบของนักเดินทาง แต่ว่ามีราษฎรเข้ามาหาของป่าในเขตอุทยานฯ แล้วก็ก่อไฟทิ้งเอาไว้ กระทั่งไฟลุกลามติดจากด้านล่างขึ้นมาด้านบน ตั้งแต่เมื่อวานนี้เวลาเย็น
สำหรับสัตว์ป่าจะมีเสียชีวิตหรือเจ็บจากไฟป่าหรือเปล่านั้น อยู่ระหว่างตรวจดู รวมทั้งทำแนวกันไฟไม่ให้แผ่ขยายเข้ามาพื้นที่ชั้นใน พร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ด้วยเหตุว่าข้างหลังกำเนิดไฟป่าทางอุทยานฯ มิได้ปิดอุทยานฯ ยังคงให้นักเดินทางสามารถขึ้นลงได้ตามเดิม เพียงแค่พื้นที่จุดไหนที่มีโอกาสเสี่ยงต่ออันตราย ขอให้นักเดินทางเลี่ยง แล้วก็เชื่อฟังข้าราชการ”

เวลาเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจร้านขายของบนยอดภูเขากระดึง แล้วก็นักเดินทางที่ยังค้างคืนอยู่ ได้ด้วยกันจัดเสบียง น้ำ มอบให้ข้าราชการของอุทยานฯ ที่เหนื่อยล้า จากการต่อสู้กับไฟป่ามาตลอดคืน

บาคาร่า บาคาร่าออนไลน์

ทำไม เชฟโลเลท ถึงปิดตัว

เชฟโลเลต

ภายหลังที่ บริษัทเจนเนอรัล มอเตอร์ส หรือ GM ได้ประกาศเลิกการจำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทย ข้างในปลายปี 2563 ทำให้เมื่อวานนี้ แต่ละโชว์รูมมีการโล๊ะล้างสต๊อกรถยนต์เชฟโรเลตทุกรุ่น สูงสุด 50% หรือ 500,000 บาท ทำให้ราษฎรแห่ไปกักขังนวนมาก

บรรยากาศที่โชว์รูมขายรถยนต์เชฟโรเลตหลายสาขา เต็มไปด้วยผู้คนที่แห่มาดู มาจองรถยนต์ ข้างหลังเชฟโรเลต ประกาศลดรถยนต์เชฟโรเลตทุกรุ่น โดยบางรุ่นลดสูงสุด 50% หรือถูกกว่าราคาเต็มถึง 500,000 บาท

กลุ่มข่าวสารถามผู้ครอบครองโชว์รูมแห่งหนึ่ง กล่าวว่า ลูกค้ามาจองเกินกว่าที่คาดไว้มากมาย โดยประมาณ 100 คัน ภายในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งวัน โดยยิ่งไปกว่านั้นรุ่น 5 ประตู ได้รับความพึงพอใจเป็นพิเศษ พร้อมรับรองว่า เชฟโรเลตสำนักงานใหญ่ ไม่ทิ้งลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ไปแล้วอย่างไม่ต้องสงสัย เหมือนกับประชากรที่มาซื้อรถยนต์ โดยมากติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด เชื่อมั่นเชฟโรเลตยังมีบริการข้างหลังแนวทางการขาย

แม้กระนั้น การลดราคาป้ายประกาศออกมา เป็นเพียงแค่ราคาตัวรถยนต์ ยังไม่รวมค่าลงบัญชี ค่าเงินมัดจำป้ายแดง ภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วก็สัญญาประกันภัย นอกจากนั้น ยังจะต้องจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านอีกด้วย สล๊อตออนไลน์

ด้านผู้ประกอบกิจการเต็นท์รถยนต์มือสองกลุ้มอกกลุ้มใจหนัก ด้วยเหตุว่าราคารถยนต์เชฟโรเลตในตลาดรถยนต์มือสอง แต่เดิมก็ไม่สู้ดีอยู่แล้ว ทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปอาจไม่รับซื้อรถยนต์เชฟโรเลตอีกต่อไป เพราะว่าของโบราณที่มีในสต๊อกก็ยังไม่มีลูกค้ามาซื้อ

ในการล้มเลิกกิจการในไทยของเชฟโรเลตในคราวนี้ อาจจะเป็นผลให้มีการเลิกว่าจ้างงาน 1,500 ตำแหน่งในประเทศไทย ทำให้ นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการช่วยเหลือการลงทุน หรือ BOI จะต้องออกมาแจกแจงถึงกรณีนี้ว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องห่วง เพราะเหตุว่าบริษัทเกรท วอลล์ มอเตอร์ส ซึ่งเป็นเยี่ยมในผู้สร้างรถยนต์สารพัดประโยชน์แล้วก็รถบรรทุกชั้นแนวหน้าของเมืองจีน ประกาศเข้ารับช่วงธุรกิจในประเทศไทยต่อจากบริษัทจีเอ็ม พร้อมจัดแจงขยายการลงทุนในไทยเป็นศูนย์กลางการสร้างรถยนต์ เพื่อส่งออกไปยังประเทศในกรุ๊ปอาเซียนรวมทั้งประเทศออสเตรเลีย ยิ่งกว่านั้น ยังมีแผนสำหรับการจ้างงาน รวมทั้งการพัฒนาความสามารถความสามารถแรงงานไทย เพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ถัดไป

อย่างไรก็แล้วแต่ ในตอนที่รถยนต์เชฟโรเลตลดมากมายอย่างนี้ มีเฟซบุ๊กแฟนเพจรถยนต์ Autolifethailand โพสต์รูปภาพใจความประกาศขายใบจองรถยนต์เชฟโรเลตรุ่นที่กำลังเป็นที่นิยม พร้อมเนื้อความอ้างถึงว่า คนที่ประกาศขายเป็นเซลล์ของบริษัทเชฟโรเลต อาศัยตอนนี้หาเงินเพิ่ม โดยบวกผลกำไรเพิ่ม 50,000 – 60,000 บาท เวลาเดียวกัน เมื่อทดลองไปดูในเว็บหรือเพจเฟซบุ๊กต่างๆก็พบว่า เริ่มมีคนขายใบจองมากเพิ่มขึ้นแล้ว

เรือสำราญเวสเตอร์ดัม สรุปข่าว

เรือสำราญเวสเตอร์ดัม

สรุปข่าวสาร “เรือสำราญเวสเตอร์ดัม”
:
1- “เรือสำราญเวสเตอร์ดัม” (Westerdam) เป็นเรือของ “บริษัทฮอลแลนด์ อเมริกา ไลน์” ชนชาติเนเธอร์แลนด์-อเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทออกเรือดั้งเดิมอายุแทบ 150 ปี

2- เรือลำนี้มีแผนในการนำผู้โดยสารไปท่องเที่ยวทวีปเอเชียทิศตะวันออกตรงเวลา 30 วัน โดยออกมาจากประเทศสิงคโปร์มาช่วงวันที่ 16 มกราคม 2563 แล้วก็จะจบทริปที่ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์นี้

3- ถัดมาตอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เรือได้แวะรับผู้โดยสารที่ประเทศฮ่องกงเพิ่มเติม 687 คน ซึ่งเป็นตอนๆที่เชื้อไวรัสวัวโรนากำลังระบาดพอดิบพอดี

4- ทำให้ตอนนี้เรือลำนี้มีผู้โดยสาร 1,455 คน ลูกเรืออีก 802 คน รวมทั้งสิ้น 2,257 ชีวิต

5- ข้างหลังรับผู้โดยสารที่ประเทศฮ่องกงแล้ว ตามที่มีการกำหนดการเป็นมุ่งหน้าไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเทียบท่าที่โอกินาว่า นางาซากิ ฟุกุโอกะ และก็จบทริปที่โยโกฮามาในวันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์

6- แม้กระนั้นช่วงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ “เรือสบายไดมอนด์ปรินเซส” ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือกว่า 3,700 คนมาจากประเทศฮ่องกง ได้เข้าเทียบท่าที่โยโกฮามา และก็พบว่าบนเรือมีผู้ติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนาถึง 130 คน ประเทศญี่ปุ่นก็เลยจะต้องกักเรือไว้ 14 วัน

7- ประเทศญี่ปุ่นก็เลยประกาศไม่อนุญาตให้เรือเวสเตอร์ดัมเข้าเทียบท่าอะไรก็ตามของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากว่ากลัวจะมีผู้ติดเชื้อโรคอยู่บนเรือเสมือนไดมอนด์ปรินเซส ถึงแม้ว่าทางบริษัทเรือจะการันตีว่าไม่มีก็ตาม

8- เรือเวสเตอร์ดัมก็เลยมุ่งหน้าไปขอเทียบท่าที่ประเทศฟิลิปปินส์แทน แต่ว่าประเทศฟิลิปปินส์ก็ไม่อนุญาตให้เรือที่เคยแวะหยุดที่จีน ประเทศฮ่องกง และก็มาเก๊าเข้าเทียบท่าด้วยเหมือนกัน

9- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ เรือมานะขอเทียบท่าที่ไต้หวัน แต่ว่าไต้หวันประกาศห้ามเรือสบายฝรั่งทุกลำเทียบท่า ไม่ใช่แค่เรือเวสเตอร์ดัมเพียงแค่นั้น

10- บริษัทเรืออุตสาหะติดต่อขอเทียบท่าที่เกาะกวม (ดินแดนที่อยู่สำหรับเพื่อการดูแลของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในหมู่เกาะแฟสิฟิก ทางทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์) แต่ว่าก็ได้รับการไม่ยอมรับอีก

11- เมื่อถูก 3 ประเทศ 1 ดินแดนไม่ยอมรับ เรือเวสเตอร์ดัมก็เลยจะต้องลอยลำไปเรื่อยสร้างความกลัวรวมทั้งความรู้สึกวิตกกังวลให้กับผู้โดยสารบนเรือเป็นอย่างยิ่ง

12- บริษัทเรือแจ้งผู้โดยสารว่า จุดหมายถัดไปของเรือเป็นติดต่อขอเทียบท่าที่เมืองไทย เวียดนาม หรือไม่ก็ประเทศสิงคโปร์

13- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เว็บรวมทั้งทวิตเตอร์ของบริษัทเรือออกกล่าววว่าจะเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมืองไทย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นี้

14- บริษัทกล่าวว่า ผู้โดยสารจะลงที่ท่าเรือแหลมฉบังแล้วเดินทางเข้าจ.กรุงเทพฯ เพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศถัดไป แล้วก็บริษัทจะคืนเงินให้ผู้โดยสารทุกคน 100% เต็ม

15- พร้อมนั้นบริษัทรับรองว่าไม่มีผู้ติดโรคเชื้อไวรัสโคโรนาในเรือแม้แต่รายเดียว โดยกลุ่มหมอของเรือได้ประเมินร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขของเนเธอร์แลนด์แล้ว

16- เมื่อมีข่าวสารออกมาก็เปลี่ยนเป็นที่ติชมของคนประเทศไทยมากมายก่ายกอง รวมถึงมีคนตั้งข้อคิดเห็นว่าบริษัทเรือมิได้พูดถึงขั้นตอนของการกักโรคเลย

17- แล้วเริ่มมีชาวไทยไปตอบทวีตของบริษัทเรือว่าคนประเทศไทยไม่ต้อนรับ ไม่ต้องมาเทียบท่า พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรวมทั้งกรมควบคุมโรคออกมาอธิบายหัวข้อนี้

18- เวลา 00.30 น. “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกฯ แล้วก็ รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข ได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ออกคำสั่งแล้ว ไม่อนุญาตให้เทียบท่า” ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเรือสบายลำดังที่กล่าวมาแล้ว

w888

—————
อัปเดตปัจจุบัน
:
19- กระทรวงคมนาคมได้ปรึกษาขอคำแนะนำกับกระทรวงสาธารณสุขและก็เห็นเหมือนกันว่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและก็ความสุขใจของประชากร จะไม่อนุญาตให้เรือเวสเตอร์ดัมเข้าเทียบท่าในไทย

20- อย่างไรก็แล้วแต่ เพื่อหลักมนุษยธรรม ไทยจะให้ความให้การช่วยเหลือด้านเชื้อเพลิง ยารักษาโรค ของกิน แล้วก็ของจำเป็นต่างๆเพื่อเรือไปถึงจุดมุ่งหมายได้โดยสวัสดิภาพ

ฮ ตก จ.ระยอง

ฮอ ตก ระยอง

เมื่อเวลา 20.17 น.วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พันเอกวินธัย สุวารี ผู้ประกาศทัพบก เอ่ยถึงในกรณีที่มีเฮลิคอปเตอร์ตก ที่จังหวัดจังหวัดระยองว่า จากการตรวจทานพื้นฐานรับรองว่าไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ของกองกองทัพบก, ทัพเรือ แล้วก็ทัพอากาศ เนื่องจากส่วนมากเฮลิคอปเตอร์ ราชการจะไม่กระทำบินในช่วงกลางคืน ระหว่างที่รายงานข่าวสารแจ้งว่า เหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกาที่มาร่วมฝึกหัดคอบร้าโกลด์ 2020 เหมือนกัน เพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ทั้งยัง 3 ลำ ที่มาจากสหรัฐอเมริกา ยังคงหยุดอยู่ที่ท่าอากาศยานอู่เรือสำเภาครบ และไม่ได้กระทำบิน

ด้านพลเอกเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร พูดว่า จากการติดต่อประสานงานได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาแล้วว่าเฮลิคอปเตอร์ของสหรัฐอเมริกาที่หยุดที่ท่าอากาศยานอู่เรือสะเภายังอยู่ครบทุกลำ​ และไม่ได้ทำบิน โดยปัจจุบัน​ผู้บังคับบัญชากองการบินนาวิกโยธินตระเตรียมเข้าพื้นที่เพื่อตรวจตราแล้ว คาดว่าน่าจะเป็นเรือบินเล็กของเอกชน

บาคาร่าออนไลน์2020

สรุปข่าว น้ำเกลือ ที่ ถูกเรียกกลับ

น้ำเกลือ

สรุปข่าวสาร
เรียกเก็บน้ำเกลือ ‘คลีนแอนด์แคร์’
ผู้สร้างจนกระทั่งไม่มีสารเจือปนในน้ำเกลือ
:
1- น้ำเกลือ KLEAN & KARE – NORMAL SALINE (คลีนแอนด์สนใจ นอร์มอล ซาไลน์) เป็นน้ำยาไม่มีเชื้อที่ใช้ล้างชำระล้างแผล โพรงจมูก คอนแทคเลนส์ หรือบริเวณใบหน้า

2- โรงพิมพ์รามาหัวหน้าเจอรอยเปื้อนดำที่ฝาขวดน้ำเกลือคลีนแอนด์แคร์ขวดหนึ่งขณะกำลังเปิดใช้ ก็เลยรีบแจ้งให้ผู้สร้าง (บริษัทอวยเภสัช) แล้วก็ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารู้

3- ผู้สร้างก็เลยขอคืนน้ำเกลือล็อตนี้กลับจากตลาดทุกชิ้นในทันที แล้วต่อจากนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้

4- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็ผู้สร้างรับรองตรงกันว่า มีล็อตนี้ล็อตเดียวที่มีปัญหา ล็อตอื่นไม่มีปัญหาอะไร

5- ผู้ผลิตตรวจตราแล้ว พบว่ารอยเปื้อนดำนั้นเป็นฝุ่นละออง ไม่ใช่เชื้อราหรือแบคทีเรีย รวมทั้งเกาะอยู่ข้างนอกจุก มิได้แปดเปื้อนในน้ำเกลือ แล้วก็มีเพียงแค่ขวดเดียวที่เจอคราบเปื้อน

6- สำหรับล็อตที่ขอคืน เป็นล็อตที่มีเลขทะเบียน 1A 512/56 รุ่นการสร้าง 061607 ขนาด 100 หม่อมหลวง
.
ถ้าท่านสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปอยู่ในล็อตที่มีปัญหาหรือไม่ ติดต่อสายตรงกับ คลีนแอนด์แคร์ได้เลย เล่นบาคาร่าvip

สรุปข่าว เด็กอายุ 12 ตกบันไดเลื่อนในห้างดัง เชียงใหม่

เด็กตก บันไดเลื่อน

สรุปข่าวสาร
เด็ก 12 ตกจากบันไดเลื่อนในห้าง
:
1- “น้องบอย” (นามแฝง) เด็กผู้ชายอายุ 12 ปี เรียนอยู่ที่สถานที่เรียนแห่งหนึ่งใน จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่

2- สถานศึกษาพาบอยรวมทั้งเพื่อนฝูงผู้เรียนรวม 22 คน มาแข่งเลขคณิตที่กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์มาด้วย 3 คน

3- แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ได้พานักเรียนมาพัก ไปเที่ยวรวมทั้งจ่ายตลาดที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

4- ขณะลงจากบันไดเลื่อนชั้น 3 บอยกำเนิดตกลงมา ร่างตกลงไปบนลานเซ็นทรัลคอร์ต ผู้รู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่า น้องมานะคว้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พลัดหล่นลงไป

5- ถัดมารูปภาพที่เอามาจากกล้องวงจรปิดของห้าง ทำให้เห็นว่าบอยชูขาคร่อมราวบันไดเลื่อน ก่อนพลัดหล่นลงมาข้างล่าง

6- น้องได้รับบาดเจ็บ เชิงกรานหัก เจ็บที่กระดูกต้นแขนซ้าย แล้วก็กำลังรอคอยผลเอ็กซเรย์สมอง แม้กระนั้นอาการพื้นฐานไม่มีอันตรายแล้ว มีสติสัมปชัญญะดี สามารถพูดจาถามตอบได้
:
🚫 เด็กๆทุกคน เวลาขึ้นลงบันไดหรือบันไดเลื่อน ห้ามปีนป่ายโดยเด็ดขาดนะลูก

สมัครfun88