ตารางเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6) +ย้อนหลัง วันที่ 26 พ.ค. 2563

ตารางเรียนออนไลน์ประถมศึกษา 26 พ.ค. 2563

ตารางเรียนออนไลน์ประถมศึกษา ประจำวันนี้ วันที่ 26 พ.ค. 2563


ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป.1- ป.6 ของวันที่26พ.ค.2563

ตารางสอนออนไลน์ 2563 เรียนระยะไกลผ่านดาวเทียม DLTV.ac.th ชั้นประถมเรียนรู้ 1-6 ทุกวันวันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

ตารางเรียนออนไลน์ ป.1

00:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาและก็บริหารร่างกาย) เรื่อง ลักษณะ หน้าที่รวมทั้งวิธีในการดูแลอวัยวะข้างนอก 1
01:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
02:00:00
เชิดชูไท้ราชาวลี รัชกาลที่ 10
02:30:00
พระราชกรณียกิจแล้วก็พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
03:30:00
วีดีโอ สืบต่อ รักษา ต่อยอด สร้างสุขมวลประชา (ราชการ10)
04:30:00
เรื่องของบิดา รอคอยทุกคนเล่า
05:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
05:30:00
แสงสว่างที่ประณิธาน
06:00:00
ภาพยนตร์สรรเสริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
06:30:00
ศาสตร์พระเจ้าแผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
07:00:00
สาเหตุจากความคิด
07:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
08:00:00
นับถือธงชาติ
08:01:00
แจ้งรายการ
08:30:00
ค11101 เลข 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณ 1 ถึง 5 และก็ 0
09:30:00
ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปัญหาคำทาย 1
10:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง รูปแบบของส่วนต่างๆของร่างกาย 3
11:30:00
แจ้งรายการ
12:00:00
ข่าวสารเที่ยงตรง
12:30:00
กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 1
13:30:00
R : ค11101 เลขคณิต 1
14:30:00
R : ค11101 เลขคณิต 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณ 1 ถึง 5 แล้วก็ 0
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปัญหาคำทาย 1
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง รูปแบบของส่วนต่างๆของร่างกาย 3
17:30:00
แจ้งรายการ
18:00:00
นับถือธงชาติ
18:01:00
แจ้งรายการ
18:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 1
19:30:00
แจ้งรายการ
20:00:00
ข่าวสารในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ค11101 เลข 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณ 1 ถึง 5 รวมทั้ง 0
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปัญหาคำทาย 1
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง รูปแบบของส่วนต่างๆของร่างกาย 3
23:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 1


ตารางเรียนออนไลน์ ป.2

00:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ทำความเข้าใจวันเวลา 2
01:30:00
FoodWork
02:00:00
ทรัพย์สินจำเป็นต้องคิดแผน Life Event
02:30:00
เก๋าตัวจริง
03:00:00
หนังพาไป
03:30:00
รับประทานอยู่…เป็น
04:30:00
ร้านอาหารบ้านทุ่ง
05:30:00
ร่วมฝันเพื่อประเทศไทย
06:30:00
ตามอำเภอจาน
07:00:00
ขนมไทยโบราณอะไรเอ่ย
07:30:00
R : FoodWork
08:00:00
นับถือธงชาติ
08:01:00
แจ้งรายการ
08:30:00
ค12101 เลขคณิต 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกปริมาณ แล้วก็ การแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
09:30:00
ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้แรงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ต่อ)
10:30:00
ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพพล็อตเรื่อง
11:30:00
แจ้งรายการ
12:00:00
ข่าวสารเที่ยงตรง
12:30:00
กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักศิลป์, กอท.) * เรื่อง ธรรมชาติแสนงาม
13:30:00
แจ้งรายการ
14:30:00
R : ค12101 คณิต 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกปริมาณ แล้วก็ การแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
15:30:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้แรงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ต่อ)
16:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพเค้าเรื่อง
17:30:00
แจ้งรายการ
18:00:00
เคารพนับถือธงชาติ
18:01:00
แจ้งรายการ
18:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักศิลป์, กอท.) * เรื่อง ธรรมชาติแสนงาม
19:30:00
แจ้งรายการ
20:00:00
ข่าวสารในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ค12101 เลขคณิต 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกปริมาณ รวมทั้ง การแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
21:30:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้แรงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ต่อ)
22:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง แผนภาพเค้าเรื่อง
23:00:00
R : กระปุกสติปัญญา
23:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักศิลป์, กอท.) เรื่อง ธรรมชาติแสนงาม


ตารางเรียนออนไลน์ ป.3

00:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) “เรื่อง ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ – ความหมายและก็การใช้ผลิตภัณฑ์และก็บริการ”
01:30:00
Lab Kids (วิทย์ เปรียญ4)
02:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
02:30:00
World Why วิทย์
03:00:00
เมืองหุ่นยนต์
03:30:00
ฟิสิกส์สนุกสนาน
04:00:00
รู้แล้วแปลง
04:30:00
Lab Kids (วิทย์ เปรียญ5)
05:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
05:30:00
Startup Warrior
06:00:00
คิดทำการใหญ่
06:30:00
คู่คิดทดสอบวิทย์
07:00:00
Lab Kids (วิทย์ เปรียญ6)
07:30:00
R : Lab Kids (วิทย์ เปรียญ4)
08:00:00
ยกย่องธงชาติ
08:01:00
แจ้งรายการ
08:30:00
ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของพวกเรา 1
09:30:00
ว13101 วิทยาศาสตร์3 * เรื่อง ลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสัตว์ (ต่อ)
10:30:00
ค13101 คณิต 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบรวมทั้งเรียงลำดับปริมาณไม่เกิน 1,000
11:30:00
แจ้งรายการ
12:00:00
ข่าวสารเที่ยงตรง
12:30:00
กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การเปรียบศักราช
13:30:00
แจ้งรายการ
14:30:00
R : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของพวกเรา 1
15:30:00
R : Sว13101 วิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง ลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสัตว์ (ต่อ)
16:30:00
R : ค13101 เลข 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบรวมทั้งเรียงลำดับปริมาณไม่เกิน 1,000
17:30:00
แจ้งรายการ
18:00:00
เคารพนับถือธงชาติ
18:01:00
แจ้งรายการ
18:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การเปรียบศักราช
19:30:00
แจ้งรายการ
20:00:00
ข่าวสารในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของพวกเรา 1
21:30:00
R : ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง ลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสัตว์ (ต่อ)
22:30:00
R : ค13101 เลข 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบแล้วก็เรียงลำดับปริมาณไม่เกิน 1,000
23:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การเปรียบศักราช


ตารางเรียนออนไลน์ ป.4

แทงบอลออนไลน์ ที่ ยูฟ่าเบท (UFABET168) ดีอย่างไร เว็บ ยูฟ่าเบท ของเรา มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในทวีป เอเซีย มีศูนย์บริการหลักอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีอัตราการจ่ายค่าน้ำบอลที่เยอะที่สุด หากเทียบกับเว็บไซต์อื่นๆ และยังให้บริการ แทงบอลสเต็ป เตะมุม แทงสกอร์ สูง-ต่ำ เพื่อให้ท่านสนุกไปกับการเดิมพันขณะดูบอลสด เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเดิมพัน และยังมีบริการด้านเดิมพันในส่วนของกีฬาต่างๆอย่างครบครัน เช่น บาสเก็ตบอล  เทนนิส วอลเล่ย์บอล  มวยไทย และใหม่ล่าสุด มวยสเต็ป ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

https://ufabet168.pro/

00:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เหตุที่ส่งผลต่อการสร้าง เลือกผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ 2
01:30:00
Fat Fact ความเป็นจริงรอบท้อง
02:00:00
Animal Speak
02:30:00
โลกใสไม่มีขยะ
03:00:00
รักษาสภาพแวดล้อม
03:30:00
ท้าทายให้อ่าน
04:00:00
ปลูกจิต kid สมัครใจ
04:30:00
ประชาชนเด็ก
05:00:00
I am ฉันจะเป็น
05:30:00
สมองฟิตสร้างได้
06:00:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าสู้
06:30:00
สถานศึกษาบิดามารดา
07:00:00
New Heart New World Kids
07:30:00
R : Fat Fact ความเป็นจริงรอบท้อง
08:00:00
นับถือธงชาติ
08:01:00
แจ้งรายการ
08:30:00
ค14101 เลขคณิต 4 * เรื่อง การหาค่าราวๆเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มที่
09:30:00
ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน คิด พินิจ
10:30:00
กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน – ของใช้ส่วนตัว – การรักษาของใช้ส่วนตัว”
11:30:00
แจ้งรายการ
12:00:00
ข่าวสารเที่ยงตรง
12:30:00
กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ต้นสายปลายเหตุที่ส่งผลต่อการสร้าง เลือกผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ 3
13:30:00
แจ้งรายการ
14:30:00
R : ค14101 เลข 4 * เรื่อง การหาค่าราวๆเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มเปี่ยม
15:30:00
R : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน คิด พินิจพิเคราะห์
16:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน – ของใช้ส่วนตัว – การรักษาของใช้ส่วนตัว”
17:30:00
แจ้งรายการ
18:00:00
เคารพนับถือธงชาติ
18:01:00
แจ้งรายการ
18:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เหตุที่ส่งผลต่อการสร้าง เลือกผลิตภัณฑ์และก็บริการ 3
19:30:00
แจ้งรายการ
20:00:00
ข่าวสารในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ค14101 เลขคณิต 4 * เรื่อง การหาค่าราวๆเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มที่
21:30:00
R : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน คิด ตรึกตรอง
22:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน – ของใช้ส่วนตัว – การรักษาของใช้ส่วนตัว”
23:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เหตุที่ส่งผลต่อการสร้าง เลือกผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ 3

ตารางเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

ตารางเรียนออนไลน์ประถมศึกษา

เป็นอาทิตย์ที่ 2 ที่เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตปรับพื้นฐานจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ช่อง DLTV ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครบทั้งยังช่องสัญญาณดิจิทัลสำหรับรับดู รวมทั้งวิถีทางดาวน์โหลดใบงาน วันนี้ไทยเมืองออนไลน์ได้เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อไม่ให้ท่านพลาดตารางสอนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2563

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1 – 6
ช่องโทรทัศน์เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV ชั้น เปรียญ 1 – 6

ช่องเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ1 กด 186
ช่องเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ2 กด 187
ช่องเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ2 กด 188
ช่องเรียนทางอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ4 กด 189
ช่องเรียนทางอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ5 กด 190
ช่องเรียนทางเน็ต DLTV เปรียญ6 กด 191

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV เปรียญ1 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 186

08.30 น. : อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ 1 *
09.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 *
10.30 น. : ค11101 วิชาเลข 1 *
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาและก็กายบริหาร) *
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 1 *
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1 *
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 1 *
18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยารวมทั้งกายบริหาร) *

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ2 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 187
08.30 น. : ว12101 วิชาวิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและก็สิ่งไม่มีชีวิต (1)
09.30 น. : ค12101 วิชาเลขคณิต 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกปริมาณรวมทั้งการแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับครั้งละ 1 รวมทั้งนับครั้งละ 10)
10.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง สถานศึกษาของพวกเรา
12.30 น. : อ12101 วิชาภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Hello, How Are You?
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ทำความเข้าใจวันเวลา 1
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 2
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 2
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2
18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2 (ต่อ)
18.30 น. : ฉายซ้ำ กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ3 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 188

08.30 น. : ค13101 คณิต 3 * เรื่อง การอ่าน การเขียนตัวเลขอารบิก จำนวนไทย และก็ตัวอักษรแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000
09.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง สถานที่เรียนของพวกเรา 1
10.30 น. : อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Hello, How Are You?
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง บ้านน่าอยู่ (หน้าที่หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว)
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) “เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน – ความหมายของทรัพยากร – จำพวกของทรัพยากร”
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาเลข 3
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิชาภาษาไทย 3
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 3
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาแล้วก็กายบริหาร)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ4 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 189

08.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง คัดเลือกถูก เขียนงาม ผันได้
09.30 น. : อ14101 วิชาภาษาอังกฤษ 4 * เรื่อง Hello! My Name is Mary
10.30 น. : ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การแบ่งแยกสิ่งมีชีวิต
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสุขวิทยาและก็บริหารร่างกาย) * เรื่อง วิวัฒนาการของคนเรา
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ 1
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 4
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 4
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสุขวิทยารวมทั้งวิชาพลศึกษา)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ5 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : ค15101 วิชาคณิต 5 * เรื่อง การใช้1/2เป็นหลักเกณฑ์สำหรับในการเทียบเศษส่วน
09.30 น. : ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง ความเกี่ยวเนื่องระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยู่ (1)
10.30 น. : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง คัดเลือกถูก เขียนงาม ผันได้
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์และก็บริการ ผลิตภัณฑ์และก็บริการ
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต บ้านดูดี – มรรยาทสำหรับการปฏิบัติงานกับครอบครัวและก็คนอื่น”
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 5
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 5
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 5
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ6 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : ค16101 วิชาเลข 6 * เรื่อง การหาค่าราวเป็นจำนวนเต็มหมื่น
09.30 น. : ท16101 วิชาภาษาไทย 6 * “เรื่อง คัดเลือกถูก เขียนงาม ผันได้”
10.30 น. : อ16101 วิชาภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง My name is Mary.
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การแบ่งช่วงทางประวัติศาสตร์ (1)
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาแล้วก็วิชาพลศึกษา) * เรื่อง ระบบขยายพันธุ์
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 6
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 6
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 6
17.30 น. : ฉายซ้ำ กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18.30 น. : ฉายซ้ำ กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยารวมทั้งกายบริหาร)

ตารางเรียนออนไลน์ประถมศึกษาสำหรับท่านผู้ปกครองที่เปิด หรือ หาไม่เจอ สามารถติดต่อคอมเม้นไว้ได้ที่เว็บไซต์ ด้านล่าง

www.fun88best.com ผู้เรียบเรียงบทความ

ช่วยกันแชร์ผ่าน faccebook หรือ ไลน์ได้เลย

สำหรับ ตารางเรียนออนไลน์วันถัดไป คอยติดตามที่เว็บไซต์เพื่อการศึกษาของเราได้ทุกวัน