ตารางเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

ตารางเรียนออนไลน์ประถมศึกษา

เป็นอาทิตย์ที่ 2 ที่เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตปรับพื้นฐานจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ช่อง DLTV ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครบทั้งยังช่องสัญญาณดิจิทัลสำหรับรับดู รวมทั้งวิถีทางดาวน์โหลดใบงาน วันนี้ไทยเมืองออนไลน์ได้เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อไม่ให้ท่านพลาดตารางสอนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม 2563

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ระดับชั้นประถม 1 – 6
ช่องโทรทัศน์เรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV ชั้น เปรียญ 1 – 6

ช่องเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ1 กด 186
ช่องเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ2 กด 187
ช่องเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ2 กด 188
ช่องเรียนทางอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ4 กด 189
ช่องเรียนทางอินเตอร์เน็ต DLTV เปรียญ5 กด 190
ช่องเรียนทางเน็ต DLTV เปรียญ6 กด 191

ตารางเรียนออนไลน์ DLTV เปรียญ1 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 186

08.30 น. : อ11101 วิชาภาษาอังกฤษ 1 *
09.30 น. : ท11101 วิชาภาษาไทย 1 *
10.30 น. : ค11101 วิชาเลข 1 *
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาและก็กายบริหาร) *
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 1 *
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 1 *
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 1 *
18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยารวมทั้งกายบริหาร) *

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ2 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 187
08.30 น. : ว12101 วิชาวิทยาศาสตร์ 2 * เรื่อง สิ่งมีชีวิตและก็สิ่งไม่มีชีวิต (1)
09.30 น. : ค12101 วิชาเลขคณิต 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกปริมาณรวมทั้งการแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับครั้งละ 1 รวมทั้งนับครั้งละ 10)
10.30 น. : ท12101 วิชาภาษาไทย 2 * เรื่อง สถานศึกษาของพวกเรา
12.30 น. : อ12101 วิชาภาษาอังกฤษ 2 * เรื่อง Hello, How Are You?
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ทำความเข้าใจวันเวลา 1
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 2
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 2
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 2
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2
18.01 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 2 (ต่อ)
18.30 น. : ฉายซ้ำ กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ3 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 188

08.30 น. : ค13101 คณิต 3 * เรื่อง การอ่าน การเขียนตัวเลขอารบิก จำนวนไทย และก็ตัวอักษรแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000
09.30 น. : ท13101 วิชาภาษาไทย 3 * เรื่อง สถานที่เรียนของพวกเรา 1
10.30 น. : อ13101 วิชาภาษาอังกฤษ 3 * เรื่อง Hello, How Are You?
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * เรื่อง บ้านน่าอยู่ (หน้าที่หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว)
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) “เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน – ความหมายของทรัพยากร – จำพวกของทรัพยากร”
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาเลข 3
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิชาภาษาไทย 3
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 3
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาแล้วก็กายบริหาร)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ4 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 189

08.30 น. : ท14101 วิชาภาษาไทย 4 * เรื่อง คัดเลือกถูก เขียนงาม ผันได้
09.30 น. : อ14101 วิชาภาษาอังกฤษ 4 * เรื่อง Hello! My Name is Mary
10.30 น. : ว14101 วิชาวิทยาศาสตร์ 4 * เรื่อง การแบ่งแยกสิ่งมีชีวิต
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสุขวิทยาและก็บริหารร่างกาย) * เรื่อง วิวัฒนาการของคนเรา
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ 1
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 4
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 4
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 4
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสุขวิทยารวมทั้งวิชาพลศึกษา)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ5 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : ค15101 วิชาคณิต 5 * เรื่อง การใช้1/2เป็นหลักเกณฑ์สำหรับในการเทียบเศษส่วน
09.30 น. : ว15101 วิชาวิทยาศาสตร์ 5 * เรื่อง ความเกี่ยวเนื่องระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในถิ่นที่อยู่ (1)
10.30 น. : ท15101 ภาษาไทย 5 * เรื่อง คัดเลือกถูก เขียนงาม ผันได้
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การสร้างผลิตภัณฑ์และก็บริการ ผลิตภัณฑ์และก็บริการ
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง หน่วยครอบครัวอุ่นจิต บ้านดูดี – มรรยาทสำหรับการปฏิบัติงานกับครอบครัวและก็คนอื่น”
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 5
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาวิทยาศาสตร์ 5
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 5
17.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
18.30 น. : ฉายซ้ำ วิชากรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.)

ตารางสอนออนไลน์ DLTV เปรียญ6 กดโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 190

08.30 น. : ค16101 วิชาเลข 6 * เรื่อง การหาค่าราวเป็นจำนวนเต็มหมื่น
09.30 น. : ท16101 วิชาภาษาไทย 6 * “เรื่อง คัดเลือกถูก เขียนงาม ผันได้”
10.30 น. : อ16101 วิชาภาษาอังกฤษ 6 * เรื่อง My name is Mary.
12.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การแบ่งช่วงทางประวัติศาสตร์ (1)
13.30 น. : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาแล้วก็วิชาพลศึกษา) * เรื่อง ระบบขยายพันธุ์
14.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาคณิต 6
15.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาไทย 6
16.30 น. : ฉายซ้ำ วิชาภาษาอังกฤษ 6
17.30 น. : ฉายซ้ำ กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18.30 น. : ฉายซ้ำ กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยารวมทั้งกายบริหาร)

ตารางเรียนออนไลน์ประถมศึกษาสำหรับท่านผู้ปกครองที่เปิด หรือ หาไม่เจอ สามารถติดต่อคอมเม้นไว้ได้ที่เว็บไซต์ ด้านล่าง

www.fun88best.com ผู้เรียบเรียงบทความ

ช่วยกันแชร์ผ่าน faccebook หรือ ไลน์ได้เลย

สำหรับ ตารางเรียนออนไลน์วันถัดไป คอยติดตามที่เว็บไซต์เพื่อการศึกษาของเราได้ทุกวัน