ตารางเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6) +ย้อนหลัง วันที่ 26 พ.ค. 2563

ตารางเรียนออนไลน์ประถมศึกษา ประจำวันนี้ วันที่ 26 พ.ค. 2563


ตารางเรียนออนไลน์ DLTV ชั้น ป.1- ป.6 ของวันที่26พ.ค.2563

ตารางสอนออนไลน์ 2563 เรียนระยะไกลผ่านดาวเทียม DLTV.ac.th ชั้นประถมเรียนรู้ 1-6 ทุกวันวันอังคารที่ 26 พ.ค. 2563

ตารางเรียนออนไลน์ ป.1

00:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสุขวิทยาและก็บริหารร่างกาย) เรื่อง ลักษณะ หน้าที่รวมทั้งวิธีในการดูแลอวัยวะข้างนอก 1
01:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
02:00:00
เชิดชูไท้ราชาวลี รัชกาลที่ 10
02:30:00
พระราชกรณียกิจแล้วก็พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
03:30:00
วีดีโอ สืบต่อ รักษา ต่อยอด สร้างสุขมวลประชา (ราชการ10)
04:30:00
เรื่องของบิดา รอคอยทุกคนเล่า
05:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
05:30:00
แสงสว่างที่ประณิธาน
06:00:00
ภาพยนตร์สรรเสริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
06:30:00
ศาสตร์พระเจ้าแผ่นดิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
07:00:00
สาเหตุจากความคิด
07:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
08:00:00
นับถือธงชาติ
08:01:00
แจ้งรายการ
08:30:00
ค11101 เลข 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณ 1 ถึง 5 และก็ 0
09:30:00
ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปัญหาคำทาย 1
10:30:00
ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง รูปแบบของส่วนต่างๆของร่างกาย 3
11:30:00
แจ้งรายการ
12:00:00
ข่าวสารเที่ยงตรง
12:30:00
กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 1
13:30:00
R : ค11101 เลขคณิต 1
14:30:00
R : ค11101 เลขคณิต 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณ 1 ถึง 5 แล้วก็ 0
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปัญหาคำทาย 1
16:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง รูปแบบของส่วนต่างๆของร่างกาย 3
17:30:00
แจ้งรายการ
18:00:00
นับถือธงชาติ
18:01:00
แจ้งรายการ
18:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 1
19:30:00
แจ้งรายการ
20:00:00
ข่าวสารในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ค11101 เลข 1 * เรื่อง การเปรียบเทียบปริมาณ 1 ถึง 5 รวมทั้ง 0
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย 1 * เรื่อง ปัญหาคำทาย 1
22:30:00
R : ว11101 วิทยาศาสตร์ 1 * เรื่อง รูปแบบของส่วนต่างๆของร่างกาย 3
23:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน 1


ตารางเรียนออนไลน์ ป.2

00:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง ทำความเข้าใจวันเวลา 2
01:30:00
FoodWork
02:00:00
ทรัพย์สินจำเป็นต้องคิดแผน Life Event
02:30:00
เก๋าตัวจริง
03:00:00
หนังพาไป
03:30:00
รับประทานอยู่…เป็น
04:30:00
ร้านอาหารบ้านทุ่ง
05:30:00
ร่วมฝันเพื่อประเทศไทย
06:30:00
ตามอำเภอจาน
07:00:00
ขนมไทยโบราณอะไรเอ่ย
07:30:00
R : FoodWork
08:00:00
นับถือธงชาติ
08:01:00
แจ้งรายการ
08:30:00
ค12101 เลขคณิต 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกปริมาณ แล้วก็ การแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
09:30:00
ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้แรงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ต่อ)
10:30:00
ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพพล็อตเรื่อง
11:30:00
แจ้งรายการ
12:00:00
ข่าวสารเที่ยงตรง
12:30:00
กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักศิลป์, กอท.) * เรื่อง ธรรมชาติแสนงาม
13:30:00
แจ้งรายการ
14:30:00
R : ค12101 คณิต 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกปริมาณ แล้วก็ การแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
15:30:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้แรงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ต่อ)
16:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย 2 * เรื่อง แผนภาพเค้าเรื่อง
17:30:00
แจ้งรายการ
18:00:00
เคารพนับถือธงชาติ
18:01:00
แจ้งรายการ
18:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักศิลป์, กอท.) * เรื่อง ธรรมชาติแสนงาม
19:30:00
แจ้งรายการ
20:00:00
ข่าวสารในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ค12101 เลขคณิต 2 * เรื่อง การนับเพื่อบอกปริมาณ รวมทั้ง การแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000
21:30:00
R : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ) * เรื่อง การใช้แรงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ต่อ)
22:30:00
R : ท12101 ภาษาไทย 2 เรื่อง แผนภาพเค้าเรื่อง
23:00:00
R : กระปุกสติปัญญา
23:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักศิลป์, กอท.) เรื่อง ธรรมชาติแสนงาม


ตารางเรียนออนไลน์ ป.3

00:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) “เรื่อง ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ – ความหมายและก็การใช้ผลิตภัณฑ์และก็บริการ”
01:30:00
Lab Kids (วิทย์ เปรียญ4)
02:00:00
คิดวิทย์ Science Yard
02:30:00
World Why วิทย์
03:00:00
เมืองหุ่นยนต์
03:30:00
ฟิสิกส์สนุกสนาน
04:00:00
รู้แล้วแปลง
04:30:00
Lab Kids (วิทย์ เปรียญ5)
05:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
05:30:00
Startup Warrior
06:00:00
คิดทำการใหญ่
06:30:00
คู่คิดทดสอบวิทย์
07:00:00
Lab Kids (วิทย์ เปรียญ6)
07:30:00
R : Lab Kids (วิทย์ เปรียญ4)
08:00:00
ยกย่องธงชาติ
08:01:00
แจ้งรายการ
08:30:00
ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของพวกเรา 1
09:30:00
ว13101 วิทยาศาสตร์3 * เรื่อง ลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสัตว์ (ต่อ)
10:30:00
ค13101 คณิต 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบรวมทั้งเรียงลำดับปริมาณไม่เกิน 1,000
11:30:00
แจ้งรายการ
12:00:00
ข่าวสารเที่ยงตรง
12:30:00
กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การเปรียบศักราช
13:30:00
แจ้งรายการ
14:30:00
R : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของพวกเรา 1
15:30:00
R : Sว13101 วิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง ลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสัตว์ (ต่อ)
16:30:00
R : ค13101 เลข 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบรวมทั้งเรียงลำดับปริมาณไม่เกิน 1,000
17:30:00
แจ้งรายการ
18:00:00
เคารพนับถือธงชาติ
18:01:00
แจ้งรายการ
18:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การเปรียบศักราช
19:30:00
แจ้งรายการ
20:00:00
ข่าวสารในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ท13101 ภาษาไทย 3 * เรื่อง หน้าที่ของพวกเรา 1
21:30:00
R : ว13101 วิทยาศาสตร์ 3 * เรื่อง ลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสัตว์ (ต่อ)
22:30:00
R : ค13101 เลข 3 * เรื่อง การเปรียบเทียบแล้วก็เรียงลำดับปริมาณไม่เกิน 1,000
23:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) เรื่อง การเปรียบศักราช


ตารางเรียนออนไลน์ ป.4

แทงบอลออนไลน์ ที่ ยูฟ่าเบท (UFABET168) ดีอย่างไร เว็บ ยูฟ่าเบท ของเรา มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากในทวีป เอเซีย มีศูนย์บริการหลักอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ มีอัตราการจ่ายค่าน้ำบอลที่เยอะที่สุด หากเทียบกับเว็บไซต์อื่นๆ และยังให้บริการ แทงบอลสเต็ป เตะมุม แทงสกอร์ สูง-ต่ำ เพื่อให้ท่านสนุกไปกับการเดิมพันขณะดูบอลสด เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเดิมพัน และยังมีบริการด้านเดิมพันในส่วนของกีฬาต่างๆอย่างครบครัน เช่น บาสเก็ตบอล  เทนนิส วอลเล่ย์บอล  มวยไทย และใหม่ล่าสุด มวยสเต็ป ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 

https://ufabet168.pro/

00:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เหตุที่ส่งผลต่อการสร้าง เลือกผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ 2
01:30:00
Fat Fact ความเป็นจริงรอบท้อง
02:00:00
Animal Speak
02:30:00
โลกใสไม่มีขยะ
03:00:00
รักษาสภาพแวดล้อม
03:30:00
ท้าทายให้อ่าน
04:00:00
ปลูกจิต kid สมัครใจ
04:30:00
ประชาชนเด็ก
05:00:00
I am ฉันจะเป็น
05:30:00
สมองฟิตสร้างได้
06:00:00
Rama Talent อัจฉริยะท้าสู้
06:30:00
สถานศึกษาบิดามารดา
07:00:00
New Heart New World Kids
07:30:00
R : Fat Fact ความเป็นจริงรอบท้อง
08:00:00
นับถือธงชาติ
08:01:00
แจ้งรายการ
08:30:00
ค14101 เลขคณิต 4 * เรื่อง การหาค่าราวๆเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มที่
09:30:00
ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน คิด พินิจ
10:30:00
กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน – ของใช้ส่วนตัว – การรักษาของใช้ส่วนตัว”
11:30:00
แจ้งรายการ
12:00:00
ข่าวสารเที่ยงตรง
12:30:00
กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง ต้นสายปลายเหตุที่ส่งผลต่อการสร้าง เลือกผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ 3
13:30:00
แจ้งรายการ
14:30:00
R : ค14101 เลข 4 * เรื่อง การหาค่าราวๆเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มเปี่ยม
15:30:00
R : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน คิด พินิจพิเคราะห์
16:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน – ของใช้ส่วนตัว – การรักษาของใช้ส่วนตัว”
17:30:00
แจ้งรายการ
18:00:00
เคารพนับถือธงชาติ
18:01:00
แจ้งรายการ
18:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เหตุที่ส่งผลต่อการสร้าง เลือกผลิตภัณฑ์และก็บริการ 3
19:30:00
แจ้งรายการ
20:00:00
ข่าวสารในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ค14101 เลขคณิต 4 * เรื่อง การหาค่าราวๆเป็นจำนวนเต็มสิบ เต็มที่
21:30:00
R : ท14101 ภาษาไทย 4 * เรื่อง อ่าน คิด ตรึกตรอง
22:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลัก กอท.) * “เรื่อง เสื้อผ้าของฉัน – ของใช้ส่วนตัว – การรักษาของใช้ส่วนตัว”
23:30:00
R : กรุ๊ปบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) เรื่อง เหตุที่ส่งผลต่อการสร้าง เลือกผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการ 3

Posted by: Margaret Williams on

ป้ายกำกับ:,